wowslider.com by WOWSlider.com v8.7
Брзи линкови
    Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

    Инфо студенти

    Инфо студенти

    Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije
Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

28.09.2016

Календар наставних активности за школску 2016/2017.


26.09.2016

СЕПТЕМБАР 2 испитни рок за студенте


19.09.2016

Бесплатни курсеви енглеског језика за ненаставно особље

19.09.2016

Kурс за учење корејског језика.

Пријава за похађање курса корејског језика.


16.09.2016

Фондација „ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА“, награда „Доцент Др Милена Далмација“ за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији за период 1.10.2013. – 30.09.2016. године.

09.09.2016

Пријем бруцоша и поздравна реч Декана и продекана Факултета одржаће се у понедељак, 03. октобра у 8 сати у сали П1 у приземљу. Настава почиње истог дана по усвојеном распореду за школску 2016/17 годину.


19.08.2016
Конкурс амбасаде Аустралије 2016 - Direct Aid Program (DAP)

Упутствa за попуњавање формулара

Форма за пријаву на конкурс

21.07.2016
Конкурси за студентске кредите и стипендије

20.07.2016

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК


Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм