• Програм рада XI Симпозијума
 • Нови студиjски прoгрaм мaстeр студиja„Double degree master прoгрaм зa упрaвљaњe мaтeриjaлним и eнeргeтским тoкoвимa ( презентација )
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
Програм рада XI Симпозијума1 Нови студиjски прoгрaм мaстeр студиja„Double degree master прoгрaм зa упрaвљaњe мaтeриjaлним и eнeргeтским тoкoвимa ( презентација )2 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ3 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ4 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА5
angular slider by WOWSlider.com v8.0
Брзи линкови
  Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

  Инфо студенти

  Инфо студенти

  Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


                           Упис2015

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

06.10.2015

Панел дискусија,Цeнтaр зa стручнo усaвршaвaњe у oбрaзoвaњу "Како до локално конкурентне подршке незапосленим младим људима"


05.10.2015

Одлука о измени и допуни Oдлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу


02.10.2015

Распоред полагања испита у испитном року "СЕПТЕМБАР 2"


30.09.2015

Програм рада XI Симпозијума


28.09.2015

Распоред предавања и испита у школској 2015/2016 години


28.09.2015

Групе за предавања и вежбе


24.09.2015

Нови студиjски прoгрaм мaстeр студиja„Double degree master прoгрaм зa упрaвљaњe мaтeриjaлним и eнeргeтским тoкoвимa ( презентација )


23.09.2015

Кoнкурс: Прoгрaм Пaвлe Сaвић, 2016-2017 - Фрaнцускo-српски прoгрaм сaрaдњe „Partnerstvo Hubert Curien (PHC)“


21.09.2015
Конкурс фондације“Доцент др Милена Далмација”

25.05.2015

Програм „Покрени се за будућност“ нови конкурс „Academic To Business“


08.04.2015

Обавештавају се сви студенти уписани пре ступања на снагу ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ о роковима за завршетак студија...>>>

08.04.2015

Обавештење о роковима за завршетак студија за студенте основних академских студија>>>


21.01.2015
Обавештење - Часопис

15.09.2014
Закон о изменама и допунама закона о високом образовању

Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм