Тачно времеSavremene tehnologije


slideshow

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, дипломске академске студије и докторске академске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>АКТУЕЛНО

  

18.07.2014
Други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2014/2015. годину
04.04.2014
Акредитација факултета

Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpg
Видео презентација Факултета

Филм: 40 година Филозофског факултета у Нишу


AMRES
edu
sdl