• wowslideshow
  • Распоред предавања,консултација и испита на мастер академским и докторским студијама
Настава на мастер академским и докторским студијама почиње у понедељак 23.11.2015 год1 Распоред предавања,консултација и испита на мастер академским и докторским студијама2
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
Брзи линкови
    Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

    Инфо студенти

    Инфо студенти

    Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


                           Упис2015

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

19.11.2015

Распоред часова на докторским студијама у школској 2015/2016.

Распоред полагања испита на докторским студијама у школској 2015/2016.


19.11.2015

Распоред предавања и консултација на мастер академским студијама-УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА

Распоред полагања испита на мастер академским студијама-УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА

Распоред полагања испита на мастер академским студијамa

Распоред предавања и консултација на мастер академским студијама


05.10.2015

Одлука о измени и допуни Oдлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу


08.04.2015

Обавештавају се сви студенти уписани пре ступања на снагу ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ о роковима за завршетак студија...>>>

08.04.2015

Обавештење о роковима за завршетак студија за студенте основних академских студија>>>


21.01.2015
Обавештење - Часопис

15.09.2014
Закон о изменама и допунама закона о високом образовању

Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм