1 2
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.7
Брзи линкови
    Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

    Инфо студенти

    Инфо студенти

    Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologijeБесплатна припремна настава за кандидате који конкуришу за упис у ПРВУ годину основних академских студија школске 2016/17 године

ЦРТАЊЕ 09. и 10. јуна 2016. од 12:00 до 15:00 сати у згради Технолошког факултета у Лесковцу у ул. Дурмиторској бр. 19

ФИЗИКА 09. и 10. јуна 2016. од 16:00 до 19:00 сати (сала СI/1)

ХЕМИЈА 08, 09. и 10. јуна 2016. од 16:00 до 19:00 сати (сала П1)

МАТЕМАТИКА 08, 09. и 10. јуна 2016. од 16:00 до 19:00 сати (сала П2)

Зграда Технолошког факултета у Лесковцу у Булевару ослобођења 124

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

18.05.2016

Конкурс “У-НИ пракса 2016.”

Каталог позиција

Пријавни формулар за студенте


17.05.2016

Резултати конкурса "Савремена модна колекција инспирисана уметношћу АРТ ДЕКА-а"


13.05.2016

Најбоља технолошка иновација у Србији


11.05.2016

Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја


07.05.2016

Едукативна екскурзијa

Центар за развој кaријере и саветoвање студената Универзитета у Нишу позива заинтересоване студенте да се пријаве за једнодневну бесплатну екскурзију. Ради се о 60. Међународном Сајму технике и техничких достигнућа у Београду. Екскурзија је планирана за петак 20.05. Пријаве слати на mail: nevena.mitic@elfak.ni.ac.rs


25.04.2016

Студентска пракса


21.03.2016

Конкурс за програм мобилности Универзитета у Нишу

ERASMUS MUNDUS- “Critical Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of the Western Balkans-SIGMA Agile”..


16.03.2016

"Coke Summership"- Програм праксе за све студенте треће и четврте године, апсолвенте, дипломце, као и полазнике мастер студија акредитованих универзитета у Србији.


Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм