1
jquery carousel by WOWSlider.com v8.7
Брзи линкови
    Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

    Инфо студенти

    Инфо студенти

    Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

траје од 31. августа до 19. септембра 2016. године и то:

- пријављивање кандидата 31.8, 01. и 02.9.2016. године од 9,00 до 14,00 сати

- полагање пријемних испита: - 5. септембра 2016. године у 10,00 сати у ул. Дурмитирској 19 - ЦРТАЊЕ

- 5. септембра 2016. године у 10,00 сати у Булевару ослобођења 124 - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА •

8. септембра 2016. године у 8,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ

• 13. септембра 2016. године у 8,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

• 13, 14 и 15. септембра 2016. године (од 9,00 до 14,00 сати) - упис примљених кандидата

• 15. септембра 2016. године (од 14,00 до 15,00 сати) - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)

• 16. септембра 2016. године (од 9,00 до 12,00 сати) - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије или Цртања на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)

• 19. септембра 2016. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету

• 19. септембра 2016. године (од 9,00 до 12,00 сати) - упис примљених кандидата

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

19.08.2016
Конкурс амбасаде Аустралије 2016 - Direct Aid Program (DAP)

Упутствa за попуњавање формулара

Форма за пријаву на конкурс

21.07.2016
Конкурси за студентске кредите и стипендије

20.07.2016

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК


09.06.2016

Центaр зa рaзвој кaријере студенaтa Универзитетa у Нишу и компaнијa Design doo отвaрaју позив зa стручну прaксу студенaтa који зaвршaвaју или који су тек зaвршили студије нa Технолошком фaкултету у Лесковцу, смер Прехрaмбенa технологијa и биотехнологијa, кaо и студенте Хемијског фaкултетa мaстер студије Хемијa, модул Истрaживaње и рaзвој.

Зa додaтне информације посетите сaјт www.desing.rs.

18.05.2016

Конкурс “У-НИ пракса 2016.”

Каталог позиција

Пријавни формулар за студенте


25.04.2016

Студентска пракса


Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм