• Материјали за припрему пријемног испита
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Материјали за припрему пријемног испита1 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ2 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА3 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ4
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.6
Брзи линкови
  Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

  Инфо студенти

  Инфо студенти

  Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>


Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овдеИнфо студенти

01.02.2016
Обавештење

Обавештавају се упосленици и студенти Факултета да Факултет неће радити 15.02 и 16 02 2016 године ( понедељак и уторак због дана државности )


02.02.2016

План јавних набавки Технолошког факултета за 2016. годину


22.01.2016
Teхнологијада 2016

19.01.2016

Јавни позив града Ниша за стипендирање талентованих ученика и студената у 2016 години

Обрасци за пријаве


11.12.2015

Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету


05.10.2015

Одлука о измени и допуни Oдлуке о висини школарина и накнада на Технолошком факултету у Лесковцу


Материјал за припрему пријемног испита

08.04.2015

Обавештавају се сви студенти уписани пре ступања на снагу ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ о роковима за завршетак студија...>>>

08.04.2015

Обавештење о роковима за завршетак студија за студенте основних академских студија>>>


21.01.2015
Обавештење - Часопис

15.09.2014
Закон о изменама и допунама закона о високом образовању

Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм