• Бесплатна припремна настава из математике, физике, хемије и цртања
 • Упис 2015-2016 Материјал за припрему пријемног испита
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
Бесплатна припремна настава из математике, физике, хемије и цртања1 Материјал за припрему пријемног испита2 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
3 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
4 АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА
5
slider bootstrap by WOWSlider.com v8.0
Брзи линкови
  Електронска пошта Јавне набавке Информатор о раду Инфо студенти Инфо студенти

  Инфо студенти

  Инфо студенти

  Студентски портал

Тачно времеSavremene tehnologije


                           Упис2015

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета ... >>>

Данас, у складу са Законом о високом образовању, који је усаглашен са принципима Болоњског процеса, на Технолошком факултету у Лесковцу постоје три нивоа студија у оквиру академских студија, и то: основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије ... >>>

Органи факултета: орган управљања, орган пословођења, стручни органи, студентски парламент ... >>>

Организација факултета: наставно-научна јединица, наставно-истраживачка јединица, секретаријат, библиотека, помоћне јединице ... >>>
Програми ЕУ за академску мобилност

Moбилнoст студeнaтa и oсoбљa je jeдaн oд глaвних циљeвa у стрaтeгиjи мoдeрнизaциje висoкoг oбрaзoвaњa у EУ. Дo 2020., циљ je дa 20% студeнaтa у Eврoпи дeo студиja oбaви у инoстрaнству. Oвe гoдинe je стaртoвao нoви прoгрaм, Eрaсмус+, зa пeриoд 2014-2020, кojи je нaслeдник прoгрaмa Eрaсмус Mундус и кojи oбjeдињaвa вeћину дoсaдaшњих прoгрaмa EУ у oблaсти oбрaзoвaњa, млaдих и спoртa. За више информација кликните овде


Канцеларија за међународну сарадњу, За више информација кликните овде

International Joint Master programme on Material and Energy Flows management

У oквиру рeaлизaциje TEMPUS IV projekta International Joint Master programme on Material and Energy Flows management (544634-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) прeдвиђa сe рeaлизaциja нoвoг студиjскoг прoгрaмa мaстeр студиja „Double degree master прoгрaму зa упрaвљaњe мaтeриjaлним и eнeргeтским тoкoвимa.“

Прeзeнтaциjу oвoг прoгрaмa мoжeтe прeузeти OВДE.
Инфо студенти

01.07.2015

Јединстевене ранг листе кандидата са полагања пријемног испита


27.06.2015

Распоред полагања у испита у јулском испитном року у школској 2014/2015.


01.06.2015
Конкурс Задужбина Андрејевић

28.05.2015

НР КИНА – понуда стипендија за мастер и докторске студије за 2015. годину


28.05.2015

Распоред полагања испита у јунском испитном року школске 2014/2015


25.05.2015

Програм „Покрени се за будућност“ нови конкурс „Academic To Business“


14.05.2015
Програм стипендирањa студената ЛETO 2015.

08.04.2015

Обавештавају се сви студенти уписани пре ступања на снагу ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ о роковима за завршетак студија...>>>

08.04.2015

Обавештење о роковима за завршетак студија за студенте основних академских студија>>>


31.03.2015

Водич за студенте март 2015, Комисија за акредитацију и проверу квалитета РС


28.01.2015
XI Симпозијум

21.01.2015
Обавештење - Часопис

15.09.2014
Закон о изменама и допунама закона о високом образовању

Наш Факултет на Интернету

wiki.tf g+.jpgВидео презентација Факултета

Тфл филм