Drugi-rok

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

  • Post author:

Конкурс за стицање звања и заснивање радог односа наставника: - За ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент - За ужу научну…