Drugi-rok

На основу члана 7. и 8 а.  Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу,  ЗАКАЗУЈЕМ  17.  ЕЛЕКТРОНСКУ СЕДНИЦУ  ВЕЋА Факултета за  понедељак, 04.07.2022.  године са почетком у 11,00 сати

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

  1. Усвајање записника са претходне 16. седнице Већа;
  2. Усвајање текста Првог продуженог конкурсног рока за упис студената у прву годину основних академских студија на студијски програм Технолошко инжењерство за школску 2022/2023. годину;

Присуство седници Већа је обавезно.

Наставници су дужни да се о тачки дневног рада изјасне путем гласачког листа, који саставни део материјала за Веће, путем e-maila.

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА ФАКУЛТЕТA,

проф. др Драгиша Савић, декан

Вести

{titlе}
Резултати полагања испита из Биохемије у јулском року
Резултати писменог дела испита одржаног 04.07.2022. године:
5. jula 2022.
{titlе}
Продужени први конкурс 2022/2023 годину
ПРОДУЖЕНИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА…
5. jula 2022.
{titlе}
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника
За ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент
1. jula 2022.
PlayPause
previous arrow
next arrow