Drugi-rok

На основу члана 7.  Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ  18. СЕДНИЦУ  ВЕЋА Факултета за четвртак,  14.07.2022.  године са почетком у 12,00 сати

 Д Н Е В Н И   Р Е Д:  

  1. Усвајање записника са претходне електронске 17. седнице Већа;
  2. Разматрање и усвајање Правилника о основним академским студијама на Технолошком факултету у Лесковцу;
  3. Разматрање и усвајање извештаја о упису студената у прву годину основних академских студија школске 2022/2023. године;
  4. Доношење Одлуке о усвајању текста конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2022/23 год. у другом уписном року;
  5. Разматрање и усвајање захтева наставника и сарадника;
  6. Разматрање мишљења Катедре за хемијско – инжењерске науке о испуњености услова и усклађености теме докторске дисертације са предметом научне обраде и предлагање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Зорице Ераковић под називом ” Пречишћавање обојене отпадне воде из индустрије коришћењем савремених композитних материјала”;
  7. Разматрање мишљења Катедре за хемијске науке о испуњености услова и усклађености теме докторске дисертације са предметом научне обраде  и предлагање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата Александре Миленковић под називом ” Екстракција, изолација и карактеризација биоактивних супстанци из плода црног бибера  (Piper nigrum )”;
  8. Покретање поступка за избор у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК Стојана Манчића;
  9. Предлагање Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање доцент за ужу научну област Хемијско инжењерство, по конкурсу објављеном 05.07.2022.г.;
  1. Разно

 Седница Већа одржаће се у свечаној сали Факултета, у ул. Булевар ослобођења 124.

Присуство седници Већа је обавезно.

Maтеријал за седницу Већа можете погледати у Библиотеци Факултета, као и на web adresi: www.tf.ni.ac.rs.

ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА ФАКУЛТЕТA,
проф. др Драгиша Савић, декан

Вести

{titlе}
Резултати полагања испита из Биохемије у јулском року
Резултати писменог дела испита одржаног 04.07.2022. године:
5. jula 2022.
{titlе}
Продужени први конкурс 2022/2023 годину
ПРОДУЖЕНИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА…
5. jula 2022.
{titlе}
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника
За ужу научну област Хемијско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом у звање доцент
1. jula 2022.
PlayPause
previous arrow
next arrow