home hero

Акредитовани студијски програми, усаглашени са принципима Болоњског процеса

ceisym 1smanj

13th Symposium with international participation
“NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT” Faculty of Technology, Leskovac, Serbia October, 18-19, 2019.    

ROUND TABLE
Supported by Know-How Exchange Programme of the Central European Initiative (Project SAFEMEAT REF. No 1206.005-17).
Topic: ''Optical technology for quality and safety in the meat industry''
Chairmen: dr Luca Poletto (National Council of Research of Italy - Institute of Photonics and Nanotechnologies, Padova, Italy), and dr Dragiša Savić (Faculty of Technology in Leskovac,Serbia).
Timetable: Friday, 15-17h, October, 18
Program:
- Luca Poletto, NCR – Padova, The SAFEMEAT project.
- CEI Officer (or dr Massimo Fedel), The Central European Initiative.
- Nenad Vujović, Head of the Agricultural Inspection Department for Food Safety, Ministry of Agriculture of Serbia, Situation in meat quality on Serbian market.
- Dragoljub Cvetković, Director of Laboratory for testing food products, Faculty of Technology, Novi Sad, Current situation in food quality and safety on Serbian market.
- dr Lorenzo Cocola, NCR - Padova, Optical technologies for process control in meatindustry.
- dr Bojana Danilović, Faculty of Technology in Leskovac, Gas evolution as quality indicatorof meat maturation.

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се , осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно истраживачких пројеката у области хемиjске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне техногогије.
сазнај више...

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. год.Прва свеска првог волумена под новим називом изашла је у јуну 2012. год.Часопис "Савремене технологије" 
сазнај више...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ