Header za sajt fakulteta

УПИС 2020 

ceisym 1smanj

13th Symposium with international participation
“NOVEL TECHNOLOGIES AND ECONOMIC DEVELOPMENT” Faculty of Technology, Leskovac, Serbia October, 18-19, 2019.    

ROUND TABLE
Supported by Know-How Exchange Programme of the Central European Initiative (Project SAFEMEAT REF. No 1206.005-17).
Topic: ''Optical technology for quality and safety in the meat industry''
Chairmen: dr Luca Poletto (National Council of Research of Italy - Institute of Photonics and Nanotechnologies, Padova, Italy), and dr Dragiša Savić (Faculty of Technology in Leskovac,Serbia).
Timetable: Friday, 15-17h, October, 18
Program:
- Luca Poletto, NCR – Padova, The SAFEMEAT project.
- CEI Officer (or dr Massimo Fedel), The Central European Initiative.
- Nenad Vujović, Head of the Agricultural Inspection Department for Food Safety, Ministry of Agriculture of Serbia, Situation in meat quality on Serbian market.
- Dragoljub Cvetković, Director of Laboratory for testing food products, Faculty of Technology, Novi Sad, Current situation in food quality and safety on Serbian market.
- dr Lorenzo Cocola, NCR - Padova, Optical technologies for process control in meatindustry.
- dr Bojana Danilović, Faculty of Technology in Leskovac, Gas evolution as quality indicatorof meat maturation.

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се,осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно истраживачких пројеката у области хемиjске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне техногогије. 
сазнај више...

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. год.Прва свеска првог волумена под новим називом изашла је у јуну 2012. год.Часопис "Савремене технологије" 
сазнај више...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ
joomla vector social icons