Drugi-rok

СЛУЖБЕ

Библиотека

Факултет има библиотеку са читаоницом. Библиотечким фондом могу се користити наставници, сарадници, студенти и друга лица која раде на Факултету, под условима предвиђеним Правилником о раду библиотеке.

Делатност библиотеке се састоји у набављању, обради, чувању и коришћењу књига, часописа, новина и осталог библиотечког материјала, односно прикупљању (набављању), обради и пружању информација и података који се односе на књиге, часописе, новине и остали библиотечки материјал. Радом библиотеке руководи шеф библиотеке који је одговоран за правилан рад и извршење послова који по својој природи спадају у делокруг рада библиотеке.

Часопис ТФЛ

Контакт
Teл.016/247-203 lok.15, 
Email: biblioteka@tf.ni.ac.rs
bibliotfl@junis.ni.ac.rs

Шеф библиотеке:

Светлана Ђорђевић
Email: svetlanadj@tf.ni.ac.rs

БиблиотекарМарко Петронијевић
Email: