1A

СЛУЖБЕ

Декан факултета:

Проф. др Драгиша Савић
Email: savic@tf.ni.ac.rs

Продекан за наставу:

др Ивана Савић Гајић, ванр. проф
Email: savicivana@tf.ni.ac.rs

Продекан за науку:

Проф. др Оливера Стаменковић
Email: stamenkovico@tf.ni.ac.rs

Продекан за финансије:

Проф. др Душан Трајковић
Email: dusan@tf.ni.ac.rs