22.11.2018
Конкурсна документација Технолошки факултет Лесковац ЈАВНА НАБАВКА – добара,, Рачунарска опрема за потребе реализације наставе и пројеката“ Квалификациони поступак - друга фаза Јавна набавка 21/2018
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација Технолошки факултет Лесковац ЈАВНА НАБАВКА – добара Квалификациони поступак - друга фаза Јавна набавка 20/2018 (квп-1/2016)
Позив за подношење понуде

Конкурсна документација Технолошки факултет лесковац Јавна набавка – добара Квалификациони поступак - друга фаза Јавна набавка 19/2018 (квп-2/2016)Јавна набавка –добара Квалификациони поступак - друга фаза Јавна набавка 19/2018 (квп-2/2016)

Позив за подношење понуде

02.11.2018
Позив за подношење понуде јавна набавка 18-2018 
Конкурсна документација јавна набавка добара "Рачунарска опрема за потребе реализације пројекта МПНРТ по решењу 111-00-00189/2018-06".

27.09.2018
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација за јавну набавку добара -  Осам хиљаде литара уља за ложење

10.08.2018
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација за јавну набавку радова -  Санација фасаде северног и јужног зида зграде факултета.

03.08.2018
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација за јавну набавку радова - Санација фасаде северног и јужног зида зграде факултета.

18.07.2018
Одлука о обустави поступка јавне набавке бр. 08/2018

16.07.2018
Позив за подношење понуде - Материјал за образовање лабораторијско стакло  и прибор за потребе реализације наставе и пројеката

Позив за подношење понуде - Рачунарска опрема за потребе реализације наставе и пројекатаРачунарска опрема за потребе реализације наставе и пројеката
Kонкурсна документација - јавна набавка добара,, рачунарска опрема за потребе реализације наставе и пројеката“ квалификациони поступак - друга фаза јавна набавка 11/2018

Позив за подношење понуде - Медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката Медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката
Конкурсна документација -  за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката ЈН бр 9/2018 (КВП-2/2016)

Позив за подношење понуде - Медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката
Конкурсна документација -  за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката ЈН бр 9/2018 (КВП-2/2016

Позив за подношење понуде - Медицински и лабораторијски материјали – хемикалије за потребе реализације наставе и пројеката
Конкурсна документација за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку лабораторијско стакло и прибор наставе и пројеката ЈН бр 10/2018 (КВП-1/2016)за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку лабораторијско стакло и прибор наставе и пројеката ЈН бр 10/2018 (КВП-1/2016)

Позив за подношење понуде - Рачунарска опрема за потребе реализације наставе и пројекатаРачунарска опрема за потребе реализације наставе и пројеката
Конкурсна документација за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку –рачунарска опрема за потребе реализације пројеката и наставе ЈН бр. 11/2018за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку –рачунарска опрема за потребе реализације пројеката и наставе ЈН бр. 11/2018

10.07.2018
Позив за подношење понудe
Конкурсна документација за јавну набавку добара - Набавка система за видео надзор са уградњом ( Редни број 8/2018)

15.05.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација за ЈНМВ 7 -јавна набавка добара електрична енергија

09.03.2018
Позив за подношење понуде - израда Пројектно техничке документација – попис радова са техничким описом за инвестиционо одржавање објекта за санацију мокрих чворова и водоводне мреже зграде факултет у улици Булевар ослобођења бр. 124

15.01.2018
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација јавна набавка – добара,,Рачунарска опрема  потребе реализације наставе и пројеката“ , 02/2018 (КВП-2/2016)  
Конкурсна документација Јавна набавка – добара, КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК - ДРУГА ФАЗА ЈАВНА НАБАВКА 03/2018 (КВП-2/2016)
Конкурсна документација Јавна набавка – добара, КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК - ДРУГА ФАЗА ЈАВНА НАБАВКА 04/2018 (КВП-2/2016)

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button