Drugi-rok
Катедра за органско-технолошке науке
Катедра за хемијске науке
Катедра за хемијско-инжењерске науке
Катедра за прехранбено-биотехнолошке науке
Катедра за текстилне науке
Катедра за опште и техничке науке