1A

Катедра за хемијско – инжењерске науке

Шеф катедре: Проф. др Ивана Банковић-Илић

Чланови катедре

 • Редовни професор
 • Проф. др Влада Вељковић, академик
 • Проф. др Станиша Стојиљковић
 • Проф. др Оливера Стаменковић
 • Проф. др Ивана Банковић-Илић
 • Проф. др Љиљана Такић
 • Проф. др Предраг Рашковић
 • Проф. др Марија Тасић
 • Доцент
 • др Милан Костић, доцент
 • Асистент
 • Весна Златковић, дипл. инж. техн.