1A

Катедра за опште и техничке науке

Шеф катедре: Проф. др Сретен Стојановић

ПРЕДМЕТИ СА КАТЕДРЕ

Чланови катедре

 • Редовни професор
 • Проф. др Драган Стојиљковић
 • Проф. др Сретен Стојановић
 • Ванредни професор
 • Проф. др Марија Красић Стојановић, ванредни професор
 • Проф. др Ивана Младеновић Ранисављевић, ванредни професор
 • Доцент
 • др Владислава Миленковић, доцент
 • Асистент
 • Невена Томић, дипл. инж. маш.
 • Остали професори
 • Биљана Станковић, Енглески језик
 •