1A

проф. др Драган Стојиљковић

редовни професор

катедра за опште и техничке науке

Нова зграда технолошког факултета, канцеларија 314