1A

          Катедра за органско – технолошке науке

          Шеф катедредр Снежана Илић-Стојановић, доцент
          Чланови катедре

 •           Редовни професор
 •           Проф. др Љубиша Николић
 •           Проф. др Сузана Цакић
 •           Проф. др Горан Николић
 •           Ванредни професор
 •           Проф. др Ивана Савић-Гајић, ванредни професор          
 •           Доцент
 •           др Снежана Илић-Стојановић, доцент
 •           др Сања Петровић, доцент
            др Иван Савић, доцент