03.11.2017

К о н к у р с за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Механичка технологија текстила, један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор


17.07.2017

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника


26.05.2017

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника


24.05.2017

Конкурс  за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент


05.04.2017

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника


15.03.2017

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент или ванредни професор


18.01.2017

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању ванредни или редовни професор


12.01.2017

Извештај комисије о пријављенем кандидату на Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника у звању доцент или ванредни професор за научну област Технолошко инжињерство,ужа научна област Хемијско инжињерство са пуним радним временом на Технолошком факултету у Лесковцу.


12.10.2016

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Хемијско инжињерство, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент или ванредни професор

 28.09.2016

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за стицање звања и заснивања радног односа наставника за ужу научну област Механичка технологија текстила

15.07.2016

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника - за ужу научну област Механичка технологија текстила, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент

07.07.2016

Извештај комисије о пријављеним кандидатима на расписани конкурс за стицање звања и заснивања радног односа наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу научно област Прехрамбена технологија и биотехнологија

11.04.2016

Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника

  • за ужу научну област Математика, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент
  • за ужу научну област Хемија и хемијске технологије, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент или ванредни професор
  • за ужу научну област Прехрамбене технологије и биотехнологија, један извршилац са пуним радним временом, у звању доцент или ванредни професор

 30.12.2015
Извештај комисије за избoр сaрaдникa у звање асистент за ужу научну област електротехничко и рачунарско инжењерство


 10.12.2015
Конкурс за стицање звања и заснивање радног односа сарадника - за ужу научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, један извршилац са пуним радним временом, у звању асистента.


 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button