Drugi-rok

Адреса: Булевар Ослобођења 124, 16000 Лесковац

ЗГРАДА ЛАБОРАТОРИЈА – Адреса: Дурмиторска 19, 16000 Лесковац

Tелефони

Секретар: 016/246-001

Деканат: 016/247-203

Студентска служба: 016/242-560

Декан факултета:
Проф. др Драгиша Савић
Email: savic@tf.ni.ac.rs

Продекан за наставу:
др Ивана Савић Гајић, ванр. проф
Email: savicivana@tf.ni.ac.rs

Продекан за науку:
Проф. др Оливера Стаменковић
Email: stamenkovico@tf.ni.ac.rs

Продекан за финансије:
Проф. др Душан Трајковић
Email: dusan@tf.ni.ac.rs

Секретар факултета
Марина Николић
Email: sekretar@tf.ni.ac.rs

Шеф службе за студентска питања:
Ана Николић
Emailnikolicana@tf.ni.ac.rs

Шеф библиотеке:
Светлана Ђорђевић
Email: svetlanadj@tf.ni.ac.rs

Шеф службе за материјално – финансијске послове:
Петра Теокаревић
Email: racun@tf.ni.ac.rs

Шеф рачунског центра:
Весна Маринковић
Email: marinkovic_v@tf.ni.ac.rs