Drugi-rok

Лабораторије

Технолошки факултет у Лесковцу је акредитован као државни факултет у области техничко-технолошких и биотехничких наука.  Лабораторије Факултета су опремљене савременом научноистраживачком опремом која се, осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научноистраживачких пројеката у области хемијске и процесне технологије, биотехнологије, прехрамбене и текстилне технологије.

У лабораторијама се реализује велики број истраживања и за привредне субјекте из региона са којима Факултет остварује дугогодишњу сарадњу.

Назив лабораторијеШеф лабораторије Контакт
Лабораторија за хемију и технологију 1 др Братислав Тодоровићtodorovicb@tf.ni.ac.rs
Лабораторија за хемију и технологију 2др Братислав Тодоровићtodorovicb@tf.ni.ac.rs
Лабораторија за прехрамбено и биохемијско инжењерстводр Бојана Даниловићdanilovic@tf.ni.ac.rs
Лабораторија за микробиологијупроф. др Миодраг Лазићlazic@tf.ni.ac.rs