Акредитовани студијски програми, усаглашени са принципима Болоњског процеса

nastava

 

nastavnici

Наставници

Погледајте картоне наставника и сарадника
На реализацији студијских програма свих нивоа студија на Технолошком факултету за извођење наставе ангажовано je 44 наставника, 22 редовна, 9 ванредних професора, 12 наставника у звању доцент и један наставник страног језика, 8 сарадника, 6 студената докторских студија - стипендиста Министарства просвете науке и технолошког развоја републике Србије, 4 истраживача у истраживачким и научним звањима и један гостујући професор.

laboratorije

Лабораторије

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научно истраживачком опремом која се осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно - истраживачких пројеката у следећим областима: 
Хемисјке и процесне технологије
Биотехнологије
Прехрамбене техногогије
Текстилне техногогије.
Сазнајте више о лабораторијама ...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ