Акредитовани студијски програми, усаглашени са принципима Болоњског процеса

nastava

Настава у оквиру свих циклуса студија се остварује кроз предавања, вежбе, семинаре, консултације, научни рад, стучну праксу укључујући и друге облике образовно-научног рада уз примену савремених наставних средстава.

Сви облици наставе реализују се у 12 учионица, 19 лабораторија и 3 рачунарске учионице. Студенти могу да користе услуге Библиотеке, која располаже великим бројем уџбеника, помоћних уџбеника, научних и стручних часописа, читаонице и рачунарске учионице у којој је омогућено претаживање библиотечких научних база .

nastavnici

Наставници

Погледајте картоне наставника и сарадника

На реализацији студијских програма свих нивоа студија на Технолошком факултету за извођење наставе ангажовано je 44 наставника ( 22 редовна и 9 ванредних професора,12 наставника у звању доцент и један наставник страног језика ) , 8 сарадника, 6 студената докторских студија - стипендиста Министарства просвете науке и технолошког развоја републике Србије, 4 истраживача у истраживачким и научним звањима и један гостујући професор.

katedre

Катедре

На факултету постоји шест катедри.

  • Катедра за органско-технолошке науке
  • Kатедра за хемијске науке
  • Kатедра за хемијско-инжењерске науке
  • Kатедра за прехрамбено-биотехнолошке науке
  • Kатедра за текстилне науке
  • Kатедра за математичко-техничке науке
    Сазнај више...

laboratorije

Лабораторије

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научно истраживачком опремом која се осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно - истраживачких пројеката у следећим областима: 
Хемисјке и процесне технологије
Биотехнологије
Прехрамбене техногогије
Текстилне техногогије.
Сазнај више...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button