Акредитовани студијски програми, усаглашени са принципима Болоњског процеса

nastava

 

predmetiПредмети

Основне академске студије
Технолошко инжењерство

Мастер академске студије 
Технолошко инжењерство

Докторске академске студије
Технолошко инжењерство

Стари студијски програми


nastavnici

Наставници

Погледајте картоне наставника и сарадника
На реализацији студијских програма свих нивоа студија на Технолошком факултету за извођење наставе ангажовано je 44 наставника, 22 редовна, 9 ванредних професора, 12 наставника у звању доцент и један наставник страног језика, 8 сарадника, 6 студената докторских студија - стипендиста Министарства просвете науке и технолошког развоја републике Србије, 4 истраживача у истраживачким и научним звањима и један гостујући професор.

 

laboratorije

Лабораторије

Лабораторије Факултета су опремљене савременом научно истраживачком опремом која се осим за потребе наставног процеса, користи за реализацију научно - истраживачких пројеката у следећим областима: 
Хемисјке и процесне технологије
Биотехнологије
Прехрамбене техногогије
Текстилне техногогије.
Сазнајте више о лабораторијама ...

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ