*Листу изборних предмета можете наћи у табовима поред таба Распоред предмета

Прехрамбена технологија и биотехнологија

ПредметI семестарII семестарЕСПБ
Увод у научноистраживачки рад 2+2 / 5
Математичка обрада експерименталних података 2+3 / 6
Принципи одрживог развоја 2+1 / 4
Изборни предмет 1 2+1 / 4
Изборни предмет 2 2+3 / 6
Стручна пракса 0+3 / 5
Изборни предмет 3 / 2+2 5
Изборни предмет 4 / 2+2 5
Преддипломски рад / 0+12 10
Дипломски испит / / 10
Укупно часова 20+3 20 60Хемијске технологије

 

ПредметI семестарII семестарЕСПБ
Увод у научноистраживачки рад 2+2 / 5
Математичка обрада експерименталних података 2+3 / 6
Принципи одрживог развоја 2+1 / 4
Изборни предмет 1 2+1 / 4
Изборни предмет 2 2+3 / 6
Стручна пракса 0+3 / 5
Изборни предмет 3 / 2+2 5
Изборни предмет 4 / 2+2 5
Преддипломски рад / 0+12 10
Дипломски испит / / 10
Укупно часова 20+3 20 60Текстилне технологије

ПредметI семестарII семестарЕСПБ
Увод у научноистраживачки рад 2+2 / 5
Математичка обрада експерименталних података 2+3 / 6
Принципи одрживог развоја 2+1 / 4
Изборни предмет 1 2+1 / 4
Изборни предмет 2 2+3 / 6
Стручна пракса 0+3 / 5
Изборни предмет 3 / 2+2 5
Изборни предмет 4 / 2+2 5
Преддипломски рад / 0+12 10
Дипломски испит / / 10
Укупно часова 20+3 20 60

Управљање материјалним и енергетским токовима

ПредметI семестарII семестарЕСПБ
Управљање Екосистемима 3+2 / 6
Управљање материјалним токовима у индустрији 3+3 / 8
Индустријска екологија и принцип нулте емисије 2+1 / 4
Инжињерски принципи одрживог управљања водом и енергијом 4+0 / 4
Изборни предмет 1 / 2+2 4
Стручна пракса / / 2
Изборни предмет 2 / 2+2 4
Изборни предмет 3 / 3+2 5
Изборни предмет 4 / 3+2 5
Студијски истраживачки рад / 0+10 6
Мастер рад /   10

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ