Прва година (51)

Наставник: Сузана М. Цакић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студента са врстама адхезионих једињења, њиховим особинама и технолошким поступцима њихове производње. Исход…
Наставник или наставници: Славица Илић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са биотрансформацијама као подручјем биотехнологије у коме се изучавају процеси синтезе и…
Наставник: Ивана Б. Банковић-Илић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Oвладавање принципима на основу којих се бира реактор за извођење хетерогених хемијских реакција у…
Наставник или наставници: Савић С. Драгишa,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са генетичким основама фукционисања ћелија микроорганизама и техникама молекуларне биологије за проучавање…
Наставник: Владимир С. Станковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Предмет дизајн одеће 4 бави се савременим трендовима у свету и код нас. Потпуно…
Наставник: Владимир С. Станковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Предмет дизајн текстила 4 бави се проблематиком техничких израда тканих и штампаних модних детаља…
Наставник или наставници: Ивана Младеновић-Ранисављевић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Оспособљавање студената за идентификовање, разумевање и решавање проблема индустријског карактера у области производње прахрамбених,…
Наставник или наставници: Драгиша Савић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Бојана Даниловић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Разумевање принципа одрживости у природи и њихову инжињерску примену, обезбеђивање теоретске…
Наставник или наставници: Љиљана Такић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Марија Красић-Стојановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти добијају неопходна знања о одрживом управљању водом и енергијом. Циљ курса…
Наставник или наставници:Ненад Ћирковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Братислав Тодоровић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Добијање знања из области специфичних метода испитивања текстила. Познавањем тих метода студенти…
Наставник: Сандра С. Константиновић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Јелена Звездановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Стицање неопходних знања у области синтетичке хемије базиране на реактивним радикалима- интермедијерима.…
Наставник или наставници: Нада Ч. Николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти стекну основна академска знања о прирди, саставу, главним…
Наставник: Стојановић Красић Марија,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета. Сагледавање места и улоге мерења и обраде резултата мерења у процесном инжењерству. Усвајање знања…
Наставник или наставници:  Станко А. Жерајић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Сретен Стојановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Предраг Рашковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   Циљ предмета: Савладавање различитих метода моделовања и оптимизације технолошких процеса. Оспособљавање студената…
Наставник или наставници: Зоран ТодоровићОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Драган Цветковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти стичу основна знања о техникама и технологијама које се користе у мониторингу…
Наставник или наставници: Зоран ТодоровићОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Драган Цветковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти стичу основна знања о техникама и технологијама које се користе у…
Наставник: Душан С. Трајковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са трендовима развоја нових неконвенционалних поступака предења, сировинама које се користе и поступцима…
Наставник: Јован М. Степановић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање са процесима формирања тканина на неконвенционалним ткачким машинама. Проучавање технолошких процеса производње фротир…
Наставник или наставници:Весна Д. Николић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Небојша Цекић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ивана Савић-Гајић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Упознавање студената са савременим носачима лекова који служе за израду…
Наставници или наставници: Влада Б. Вељковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  Оливера С. Стаменковић,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Циљ предмета: Студенти добијају основна сазнања о концепту одрживог развоја, упознају са…
Страна 1 од 3

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ