понедељак, 01 март 2021 13:55

Акредитација нових студијских програма

Технолошки факултет у Лесковцу акредитовао је три нова студијска програма основних, мастер и докторских академских студија.
Основне академске студије (240 ЕСПБ)
Студијски програм: Технолошко инжењерсво
Модули:
- Фармацеутско-козметичке технологије
- Материјали и хемијске технологије
- Еколошко инжењерство
- Прехрамбена технологија и безбедност хране
- Информациони системи у технолошким процесима
- Индустријски дизајн текстила и одеће

Мастер академске студије (60 ЕСПБ)
Студијски програм: Технолошко инжењерсво
Модули:
- Фармацеутско-козметичке технологије
- Материјали и хемијске технологије
- Еколошко инжењерство
- Прехрамбена технологија и безбедност хране
- Информациони системи у технолошким процесима
- Индустријски дизајн текстила и одеће

Докторске академске студије (180 ЕСПБ)
Студијски програм: Технолошко инжењерство

Реализација нових студијских програма почиње у школској 2021/2022. години.

Конкурсни рокови, број студената, пријемни испит, потребна документација за пријаву кандидата и упис студената биће дефинисани Конкурсом за упис студената на студијске програме у школској 2021/2022. години.
Све информације везане за конкурсне рокове и нове студијске програме биће благовремено објављене на сајту Технолошког факултета.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ