уторак, 24 децембар 2019 08:53

Извештаји о самовредновању студијских програма на Технолошком факултету

Извештаји о самовредновању студијског програма основних академских студија Хемијске технологије  на Технолошком факултету у Лесковцу.
Извештаји о самовредновању студијског програма основних академских студија Прехрамбена технологија и биотехнологија на Технолошком факултету у Лесковцу.
Извештаји о самовредновању студијског програма основних академских студија Текстилне технологије  на Технолошком факултету у Лесковцу.

Извештај o самовредновању и оцени квалитета студијског програма мастер академских студија Хемијске технологије
Извештај o самовредновању и оцени квалитета студијског програма мастер академских студија Прехрамбена технологија и биотехнологија
Извештај o самовредновању и оцени квалитета студијског програма мастер академских студија Текстилна технологија

Извештај о самовредновању и оцени квалитета студијског програма на докторским академским студијама технолошко инжењерство

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ