четвртак, 19 март 2020 21:39

Кораци за инсталацију и коришћење апликације „GOOGLE ZOOM“

Упутство за инсталацију и коришћење апликације „GOOGLE ZOOM“ за наставнике  можете погледати  и преузети овде.
упутство за инсталацију и коришћење апликације „GOOGLE ZOOM“ за студенте можете погледати и преузети овде.
Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ