среда, 15 новембар 2017 09:45

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис на докторске студије у другом конкурсном року

Коначна ранг листа са редоследом према стеченом броју бодова сваког учесника конкурса 

Студијски програм:Технолошко инжењерство

Упис кандидата је 16-17 новембра. 2017. године од 9.00 до 14.00 сати

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ