петак, 18 септембар 2020 09:57

Обавештење за студенте основних академских студија

У складу са Законом о високом образовању, услов за упис наредне године студија на терет буџета је 48 поена остварених у школској 2019/20 години. Студенти који су у складу са овим Законом стекли услов за упис наредне године из буџета (48 ЕСПБ), треба да поднесу Служби за студентска питања следећа документа:
1. индекс,
2. 2 обрасца ШВ-20 (могу се купити у Скриптарници),
3. уплату за неположене предмете из претходних година у износу од 750 динара по
ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
4. уплатницу на 200 динара за Студентски парламент (на т/р Факултета),
5. уплатницу на 300 динара за осигурање студената (на т/р Факултета),
6. изјаву за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Службa).
 
Студенти који су у складу са овим Законом стекли услов за упис наредне године као самофинансирајући студенти (37-47 ЕСПБ), треба да поднесу Служби за студентска питања следећа документа:
1. индекс,
2. 2 обрасца ШВ-20 (могу се купити у Скриптарници),
3. уплату за уписане предмете из претходних година у износу од 750 динара по ЕСПБ
при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
4. уплатницу на 200 динара за Студентски парламент (на т/р Факултета),
5. уплатницу на 300 динара за осигурање студената (на т/р Факултета),
6. изјаву за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Службa).
 
Студенти који у складу са овим Законом нису стекли услов за упис наредне године (0-36ЕСПБ), треба да поднесу Служби за студентска питања следећа документа за обнову године:
 индекс,
2 обрасца ШВ-20 (могу се купити у Скриптарници)
уплату за уписане предмете (обнову године) у износу од 750 динара по ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
уплатницу на 200 динара за Студентски парламент (на т/р Факултета),
уплатницу на 300 динара за осигурање студената (на т/р Факултета),
изјаву за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје (Службa).
 
УПИС – од 05. до 16. ОКТОБРА 2020. године.
СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ УПИСАНЕ ПРЕДМЕТЕ, УПЛАТУ МОГУ ИЗВРШИТИ У ТРИ ЈЕДНАКЕ РАТЕ И ТО:
ПРВА РАТА - ПРИЛИКОМ УПИСА
ДРУГА РАТА - НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. децембра 2020. године
ТРЕЋА РАТА - НАЈКАСНИЈЕ ДО 12. марта 2021. године
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ