петак, 18 септембар 2020 10:01

Обавештење за студенте основних академских студија о упису наредне године студија

УПИС наредне године студија за студенте који су у школској 2019/20 остварили 60 и више ЕСПБ, почиње у понедељак, 21. септембра 2020.године.
УПИС наредне године студија и ОБНОВА године за студенте који су у
школској 2019/20 остварили мање од 60 ЕСПБ, почиње у понедељак, 05.
октобра 2020. године.
За упис је потребно:
1. индекс,
2. 2 обрасца ШВ-20 (може се купити у Скриптарници),
3. уплата за неположене предмете из претходних година у износу од 750
динара по ЕСПБ при чему прва рата износи 1/3 од укупног износа,
4. уплата 200 динара за Студентски парламент,
5. уплата 300 динара за осигурање студената,
6. изјава за уписане предмете, изборне предмете и студијско подручје

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ УПИСАНЕ ПРЕДМЕТЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ, УПЛАТУ МОГУ ИЗВРШИТИ У ТРИ ЈЕДНАКЕ РАТЕ И ТО:
ПРВА РАТА - ПРИЛИКОМ УПИСА
ДРУГА РАТА - НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. децембра 2020. године
ТРЕЋА РАТА - НАЈКАСНИЈЕ ДО 12. марта 2021. године

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ