уторак, 28 август 2018 11:28

Приступно предавање за учеснике конкурса

На основу члана 74. Став 12. Закона о високом образовању ( "Службени гласник РС" бр. 88/2017), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу( "Гласник Универзитета у Нишу" 2/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника ( "Гласник Универзитета у Нишу" 3/2017), декан Технолошког факултета у Лесковцу заказује

Приступно предавање

За учеснике конкурса Технолошког факултета у Лесковцу објављеног 17.07.2018 године у Народним новинама Ниш, за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звању доцент за ужу научну област  Хемија и хемијске технологије један извршилац са пуним радним временом које ће бити одржано 12.09.2018.г. у 10:00 сати у свечаној сали на првом спрату у згради Технолошког факултета у Лесковцу у ул.Булевар ослобођења124.

Тема приступног предавања:  "Поступци добијања, анализе, и примене етарских уља".
Време излагања кандидата: до 30 минута. Кандидат за приступно предавање: др Јелена Станојевић.

 

 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ