петак, 12 фебруар 2021 08:58

Наградни конкурс фонда Ненада М. Костића за најбоље дипломске или мастер радове

Фонд Ненада М. Костића за хемијске науке улази у двадесету годину рада на корист науке и наставе у Србији. Фонд делује кроз Управни одбор, који чине професори са универзитета у Србији: др Татјана Ж. Вербић, са Универзитета у Београду – Хемијског факултета, председник; др Неда М. Мимица-Дукић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду; др Биљана Глишић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; др Игор М. Опсеница, са Универзитета у Београду – Хемијског факултета; др Игор А. Пашти, са Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију и др Нико С. Радуловић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Фонд ће наградити ауторе и похвалити менторе два најбоља рада одбрањена у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године. Новчане награде износиће 1000, односно 850 евра. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних уметника. Фонд ће доделити ванконкурсну награду од 1.000 евра по своме избору, без пријављивања
кандидата.
Конкурс траје од 15. фебруара до 9. априла 2021. године. Више информација о конкурсу можете пронаћи на адреси.
Прилог: Пријавни лист

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ