четвртак, 31 август 2017 12:26

Други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2017/2018. годину

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија укупно 39 студената, као и 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2016/17 години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 18 студената:
Фармацеутско-козметичко инжењерство
Еколошко инжењерство
Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 21 студент:
 Прехрамбена технологија
 Биотехнологија

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000 динара.
Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 30. августа до 15. септембра 2017. године и то:

- пријављивање кандидата 30, 31. августа и 01. септембра 2017. године од 9 - 14 сати,
- полагање пријемног испита:
- 06. септембра 2017. године у 10,00 сати у Булевару ослобођења 124 - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА или ХЕМИЈА
- 08. септембра 2017. године у 10,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 11. септембра 2017. године у 8 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 11, 12. и 13. септембра 2017. године од 9,00 - 14,00 сати - упис примљених кандидата
- 13. септембра 2017. године од 14,00 - 15,00 сати - упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја по коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (промена студијског програма)
- 14. септембра 2017. године од 9,00 - 12,00 сати - пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике, Физике, Хемије на другом факултету (уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова)
- 15. септембра 2017. године у 8,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који су положили пријемни испит на другом факултету
- 15. септембра 2017. године од 9,00 - 12,00 сати - упис примљених кандидата

Више о детаљима уписа можете прочитати овде:

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ