четвртак, 21 јун 2018 08:08

Материјали за припрему пријемног испита

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни испит из једног од следећа три предмета: Математика, Хемија или Физика, док кандидат који конкурише за упис на студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа полаже пријемни испит из једног од следећа четири предмета: Цртање, Математика, Хемија или Физика. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Материјале за полагање пријемног испита можете преузети на адреси.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ