четвртак, 27 јун 2019 13:09

11. јул 2019 од 9,00 - 12,00 сати - Пријављива кандидата који су положили пријемни испит на другом факултету уз потврду факултета о положеном пријемном испиту и броју освојених бодова

 
11.јул 2019 од 9,00 до 12,00 сати -  Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит из Математике,физике,хемије или цртања на другом факултету уз потврду Факултета о положеном пријемном испиту и броју освојенох бодова
 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ