понедељак, 14 септембар 2020 12:25

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину у другом продуженом уписном року


Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија  за школску 2020/2021. годину у другом продуженом уписном року

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија укупно 47 студената, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2019/20 години завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије, на следећим студијским програмима:

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - 13 студената:
Фармацеутско-козметичко инжењерство
Еколошко инжењерство
Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - 31 студената:
Прехрамбена технологија
Биотехнологија

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - 3 студената
Текстилно инжењерство
Индустријски дизајн текстилних производа


 • ПРОДУЖЕНИ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 15. до 18. септембра 2020. године и то:
 • Пријављивање кандидата траје од 15. и 16. септембра 2020. године, од 9 - 14 сати,у просторијама Службе за студентска питања или електронским путем ( додатне информације за пријављивање електронским путем биће објављене на сајту Факултета) или слањем потребних докумената путем поште

 • Полагање пријемног испита
 • 17. септембар 2020. године у 10,00 сати - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА или ЦРТАЊЕ
 • 17. септембра 2020. године у 14,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
 • 18 септембар 2020. године од 09,00 - 11,00 сати - упис кандидата
 • Пријава кандидата за упис у прву годину основних академских студија ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

 • Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.


1.Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:

сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

очитану биометријску личну карту (уз личну карту на увид),


2. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош

3. Кандидати који стекну право на упис подносе:
 • оригинална документа или оверене фотокопије,
 • очитана биометријска лична карта,
 • два обрасца ШВ-20 (може се купити се у Скриптарници факултета),
 • индекс (може се купити се у Скриптарници факултета),
 • две фотографије формата 4,5 х 3,5цм,
 • доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара,
 • доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара,
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.
 • 4. Фотокопијe докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају.
 • Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и сајту Факултета.

 • На следећој адреси можете прочитати више о општим одредбама везаним за упис на Факултет

 • Тест за полагање пријемног испита са решењима - математика
 • Тест за полагање пријемног испита са решењима - физика
 • Тест за полагање пријемног испита са решењима - хемија

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

wqqq50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ