АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ФАКУЛТЕТА 2020.

основне академске студије
мастер академске студије
докторске академске студије

Уверење о акредитацији високошколске установе

Акредитација студијских програма:

Основне академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

Мастер академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника

УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника
Одлука Сената Универзитета у Нишу о укидању студијског програма мастер академских студија Управљање материјалним и енергетским токовима

Докторске студије

ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - књига ментора

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ