1 Уверење о акредитацији високошколске установе 2021  
2 Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија Технолошко инжињерство 2021  
3 Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија Технолошко инжињерство 2021  
4 Уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија Технолошко инжењерство 2021  
5 Одлука о акредитацији високошколске установе 2021  
6 Одлука о акредитацији студијског програма основних академских студија Технолошко инжињерство 2021  
7 Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија Технолошко инжињерство 2021  
8 Одлука о акредитацији студијског програма докторских академских студија Технолошко инжињерство 2021  


АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ФАКУЛТЕТА 2020.

основне академске студије - мастер академске студије - докторске академске студије

Акредитација Факултета 2014 година

Уверење о акредитацији високошколске установе
 - 2014

Акредитација студијских програма:

Основне академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - 2014

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - 2014

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма 
књига предмета - књига наставника - 2014

Мастер академске студије

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - 2014

ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - 2014

ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - 2014

УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - 2014
Одлука Сената Универзитета у Нишу о укидању студијског програма мастер академских студија Управљање материјалним и енергетским токовима - 2020

Докторске студије

ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - Уверење о акредитација студијског програма
књига предмета - књига наставника - књига ментора - 2014

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ