Закон о високом образовању  
Одлука о изменама и допунама Закона о високом образовању                                                                                                                                                                                   
Закон о науци и истраживањима                                                                                                                                                                   
 -Закон о иновационој делатност
 -Закон о раду
Закон о заштити узбуњивача  
Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету 
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ