Закон о високом образовању 
                    
Одлука о изменама и допунама Закона о високом образовању
                                                                                                                                                                                   

Закон о научно истраживачкој делатности
                                                                                                                                                                             

Закон о иновационој делатност

 Закон о раду

Закон о заштити узбуњивача  

Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету 

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

13th Symposium

sym 1smanj


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ