Реч уредника

"Савремене технологије" ("Advanced Technologies") је промењени назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу", који је почео да излази 1983. године. До 20. свеске обухватао је радове који су саопштавани на традиционалним симпозијумима "Савремене технологије и привредни развој". Технолошки факултет у Лесковцу, у својству издавача, на седници Наставно-научног већа одржаној 30.11.2011. год. одлуком 04 бр. 4/123-VIII променио је назив часописа "Зборник радова Технолошког факултета у Лесковцу" у "Савремене технологије" ("Advanced Technologies").

Одлуком Наставно - научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, (4/40 - VII од 23.IV. 2014 године), почев од 1.јануара 2015.године, часопис "Савремене технологије" мења наслов у ADVANCED TECHNOLOGIES. Радови који се објављују у Часопису морају бити на енглеском језику, а извод рада на српском. Суиздавач Часописа је Универзитет у Нишу. Уређивање часописа "Advanced Technologies" се врши према Акту о уређивању научних часописа који је донет од стране Министарства за науку и технолошки развој бр. 110-00-17/2009-01 од 09.07.2009. год. Објављивање у часопису је бесплатно.

Часопис "Advanced Technologies" објављује две свеске годишње (јун и децембар). Часопис објављивљује научне радове (оригиналне научне радове, прегледне радове, кратка или претходна саопштења, научне критике или полемике), стручне радове и приказе књига из области хемије, хемијских, полимерних и текстилних технологија, хемијског инжењерства, биотехнологије, технологије хране и технологије у функцији заштите животне средине.

Часопис одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја о категоризацији часописа за 2019 годину, има критеријум М 24.

Упутство за припрему рукописа
Погледајте часопис
Архива часописа (Зборник радова)

Јануар 2015. год.

Уредник
проф.др Љубиша Николић

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ