Извод из статута факултета

Члан 99.

Факултет обезбеђује квалитет високог образовања у складу са законом и међународно прихваћеним документима у области високог образовања.

Обезбеђење квалитета рада и студија које изводи Факултет је део националног система обезбеђења квалитета и предуслов за упоредивост диплома и квалификација у оквиру јединственог Европског простора високог образовања.

Члан 100.

Савет Факултета на предлог Већа утврђује Стратегију обезбеђења квалитета и доноси Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета.

У складу са Стратегијом и Правилником из става 1. овог члана, Веће Факултета доноси опште акте којима се утврђују начин, поступак и организациона структура за обезбеђење квалитета.

Члан 101.

Савет формира Комисију за обезбеђење квалитета, као стручно и саветодавно тело органа Факултета, са циљем непрекидног и систематског рада на обезбеђењу и унапређењу квалитета студијских програма, наставе, научноистраживачког односно уметничког рада, наставног, ненаставног особља и студената, ресурса и процеса управљања.

Начин и делокруг рада, састав и број чланова, као и друга питања од значаја за рад Комисије уређују се Правилником о раду Комисије, који доноси Савет на предлог Већа.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета:

др Оливера Стаменковић ванред.проф. председник Комисије

Марина Николић,секретар Факултета заменик председника Комисије

проф. др Горан Николић,

проф. др Нада Николић,

Наташа Радмановац, асистент,

Весна Маринковић Маловић, шеф рачунског центра,

Милан Манић, представник Студентског парламента.

Технички секретар комисије:Драгана Стојановић,

е - маil: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124,
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs

Видео презентација

pogledaj video                 

20-21 October 12th Symposium

12simp

 

Наш факултет на друштвеним мрежама:

fb button wiki button