На захтев Универзитета у Нишу, Технолошког факултета у Лесковцу, од 11.01.2010. године Министарство просвете, по добијеном позитивном мишљењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1427/2008-04 од 24.04.2009. године издаје Дозволу за рад.

Решење о измени и допуни дозволе за рад од 05.10.2021 године

Решење о измени и допуни дозволе за рад

Решење о измени и допуни дозволе за рад од 14.12.2020 године

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ