Технолошки факултет у Лесковцу је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Нишу. Факултет је образовна и научна установа која у оквиру своје делатности организује и изводи академске студијске програме на свим нивоима студија.

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета, када је и уписао прву генерацију студената на два одсека: биохемијски одсек са фармацеутско-козметичким и прехрамбеним смером и текстилни одсек са механичко-текстилним и хемијско-текстилним смером, у четворогодишњем трајању. Школске 1987/88. год. извршене су измене наставних планова. Формирана су 3 нова профила и то: Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Хемијско и биохемијско инжењерство и Текстилно инжењерство у петогодишњем трајању.

Октобра 1994. године Технолошки факултет је наставио са радом и у новоадаптираној згради на другој локацији (Булевар ослобођења 124, Лесковац), у којој је премештено и седиште Факултета. Школске 2002/03. године усваја се нови наставни план са 6 смерова: Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Хемијско и биохемијско инжењерство, Фармацеутско-козметичко инжењерство, Прехрамбено инжењерство, Текстилно инжењерство и Дизајн и пројектовање текстилних производа у петогодишњем трајању. Школске 2003/04. године скраћено је трајање студија по овим смеровима на четири године.

По овом програму се настава одвијала до 2007/08. год. када су уведене студије сагласно Болоњској декларацији, на Студијским програмима: Хемијске технологије, Прехрамбене технологије и биотехнологија и Текстилна технологија на основним и дипломским академским студијама. Докторске академске студије су организоване у оквиру студијског програма Технолошко инжењерство.

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ