Катедра се оснива за већи број сродних наставних предмета. Припадност наставних предмета катедри утврђује Веће Факултета Одлуку о оснивању или укидању катедара доноси Савет.
Наставно-научна јединица остварује послове и задатке образовне делатности, као и научне делатности у функцији развоја образовне делатности, и састоји се из следећих катедри:

katedra za organsko tehnoloske nauke

Катедра за органско-технолошке науке

katedra za hemijske nauke

Kатедра за хемијске науке

katedra za hemijsko inzenjerske nauke

Kатедра за хемијско-инжењерске наукеkatedra za prehrambeno biotehnoloske nauke

Kатедра за прехрамбено-биотехнолошке науке

katedra za tekstilne nauke

Kатедра за текстилне науке

katedra za matematicko tehnoloske nauke

Kатедра за опште и техничке науке 

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs3
АКРЕДИТОВАНА СТУДИЈСКA ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ