hemijske nauke

 

 

 

 
Шеф катедре: проф.др Сандра Константиновић
Чланови катедре:

проф. др Милорад Цакић
проф. др Весна Николић
профдр Зоран Тодоровић
проф. др Весна Николић
др Снежана Илић - Стојановић
др Братислав Тодоровић
др Љиљана Станојевић
др Драган Цветковић
др Иван Савић
др Јелена Звездановић
 


Сарадници:

др Јелена Станојевић  

 

Предмети


Основи хемије
Општа хемија
Неорганска хемија
Аналитичка хемија
Фармацеутска хемија
Фармацеутске и козметичке сировине
Органска хемија
Стереохемија
Биохемија
Механизми реакције полимеризације и поликондензације
Механизми органских реакција
Физичка хемија
Инструментална анализа
Хромотографске методе у органској анализи
Стручна пракса


Хетероциклична једињења
Интермедијери у органској синтези
Планирање органске синтезе
Стручна пракса

 

Одабрана поглавља фармацеутске хемије
Зелена хемија
Одабрана поглавља биохемије
Хемијска кинетика
Савремене методе инструметалне анализе
Савремене хромотографске методе

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ