matematicko tehnoloske nauke

 

 

 Шеф катедре: др Марија Стојановић Красић    

Чланови катедре:   

проф.др Драган Стојиљковић   
проф др Сретен Стојановић 
др Марија Стојановић Красић
др Ивана Младеновић Ранисављевић
др Снежана Ђорђевић
 


Сарадници: 
Невена Томић
Милош Стевановић

 

Предмети                                                                                  


Математика 1
Математика 2
Математика
Процесна мерна техника
Основи физике
Физика
Информатика и рачунске комуникације
Електротехника
Аутоматско управљање процесима
Математичко моделовање
CAD/CAM у текстилу
Основи машинства
Инжењерско цртање
Механика
Механизми текстилних машина
Маркетинг и менаџмент
Организација производње
Управљање квалитетом"
Енглески језик
Стручна пракса


Математичка обрада експерименталних података
Примена специфичних софтера у процесном инжењерству
Моделовање и оптимизација процеса
Економија у индустрији
Пословно комуницирање
Стручна пракса


Анализа експерименталних резултата
Савремене методе моделовања и управљања процесима

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ