prehrambeno biotehnoloske nauke

 

 

 

Шеф катедре: проф. др Нада Николић

Чланови катедре:
проф. др Миодраг Лазић
проф. др Драгиша Савић
проф. др Нада Николић
проф. др Зоран Тодоровић
др Саша Савић
др Сања Петровић
др Славица илић
др Ивана Карабеговић
др Бојана Даниловић

Сарадници:
Сандра  Стаменковић Стојановић

Предмети

Технологија слада и пива
Технологија вина и алкохолних пића
Технологија воћа и поврћа
Технологија меса
Техологија угљених хидрата и кондиторских производа
Технологија жита и брашна
Технологија млека и млечних производа
Технологија дувана
Основи конзервисања
Микробиологија хране
Контрола и системи квалитета
Општа микробиологија
Индустријска микробиологија
Молекуларна генетика
Микробне активне супстанце
Ензимско инжењерство
Технологија биополимера
Кинетика биопроцеса
Биопроцесно инжењерство
Технологија микробне биомасе
Биореактори
Биопроцеси у заштити околине
Фармацеутска биотехнологија
Стручна пракса

Исхрана људи
Примена ензима у прехрамбеној индустрији
Производња функционалне хране
Тексиколошки аспекти прехрамбене индустрије
Физиологија индустријских микроорганизама
Генетика индустријских микроорганизама
Биотрансформације
Пробиотици и стартер културе
Industrial Ecology and Zero Emission (Индустријска екологија и концепт нулте емисије)
Фармацеутска биотехнологија
Стручна пракса

Савремена достигнућа у прехрамбеној технологији
Одабрана поглавља фармацеутске биотехнологије
Одабрана поглавља ензимског инжењерства
Имобилисани ензимски системи у биотехнологији
Одабрана поглавља биохемијског инжењерства
Одабрана поглавља индустријске микробиологије

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ