tekstilne nauke

 

 

 

 

Шеф катедре: др Ненад Ћирковић
 
Чланови катедре:
профдр Душан Трајковић
проф. др Драган Ђорђевић
Проф.др Јован Степановић
мр Срђан Цакић
мр Зоран Костић
Владимир Станковић
др Душан Трајковић
др Татјана Шарац

Сарадници:
Наташа Радмановац

Предмети


Технологија предења
Техологија нетканог текстила
Студија рада и времена
Техологија ткања
Технологија плетења
Конструкција плетенина
Конструкција тканина
Пројектовање тканина
Пројектовање плетенина
Пројектовање пређе
Механичка текстилна технологија
Пројектовање текстилних процеса
Технички текстил
Технологија бојења и штампања
Техологија дораде
Еколошко оплемењивање текстила
Основи метрике боја
Хемијска текстилна технологија
Текстилна помоћна средства
Одржавање и нега текстила
Текстилна влакна
Влакна специјалне намене
Конструкција одеће
Технологија израде одеће
Испитивање текстила
Контрола квалитета текстила
Цртање
Цртање и сликање 1
Цртање и сликање 2
Ликовно узорковање текстила 1
Ликовно узорковање текстила 2
Ликовно узорковање текстила 3
Теорија форме и дизајна
Методологија дизајна
Етнологија текстила и одеће
Савремена уметност и дизајн
Развој текстила и одеће
Дизајн текстила 1
Дизајн текстила 2
Дизајн текстила 3
Дизајн одеће 1
Дизајн одеће 2
Дизајн одеће 3
Пројектовање одеће
Стручна пракса

Нековенционалне техике предења
Неконвеционалне технике ткања
Пројектовање текстилних производа
Теорија бојења текстила
Теорија дораде текстила
Структура и својства влакана
Инструменталне методе испитивања текстила
Технике спајања текстила
Дизајн текстила 4
Дизајн одеће 4
Стручна пракса

Одабрана поглавља технологије нетканог текстила
Структура и својства пређе
Пројектовање тканих материјала
Пројектовање плетених материјала
Нови технолошки процеси формирања пређе
Еколошки аспекти инжењерства текстилних материјала
Нови процеси оплемењивања текстилних материјала
Одабрана поглавља технологије израде одеће
Инжењерско пројектовање одеће
Теоријске анализе процеса ткања
Теоријске анализе процеса плетења
Пројектовање нетканих материјала
Теорија формирања влакана

 

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs7
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

14th Symposium

rsz 314 s1 
50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Информатор за студенте

video

 
 
 


22
ЛАБОРАТОРИЈЕ