Drugi-rok

8-0-84 (ЕКСТРАКЦИЈА МАСНОГ УЉА И ФЕНОЛА ИЗ СЕМЕНА ЦРНЕ СЛАЧИЦЕ (BRASSICA NIGRA L.) ЕУТЕТИЧКИМ РАСТВАРАЧИМА И ЕТАНОЛИЗА МАСНОГ УЉА У ПРИСУСТВУ КАЛЦИЈУМ-ОКСИДА)
Кандидат: Биљана Ђорђевић

Извештај комисије о оцени докторске дисертације

Докторска дисертација

НАПОМЕНА О АУТОРСКИМ ПРАВИМА:
Овај текст сматра се рукописом и само се саопштава јавности (члан 7. Закона о ауторским и сродним правима, „Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012, 29/2016-одлука УС и 66/2019). Ниједан део ове докторске дисертације се не сме користити ни у какве сврхе, осим за упознавање са њеним садржајем пре одбране дисертације.