Drugi-rok

СЛУЖБЕ

Служба за студентска питања

Шеф службе:
Ана Николић
e -маилnikolicana@tf.ni.ac.rs

Референт за основне студије:
Слађана Павловић
e-маилstud_sluzba_osn@tf.ni.ac.rs

Референт за мастер и докторске студије
Ана Николић
e-маилnikolicana@tf.ni.ac.rs