Студенски парламент је орган Факултета и највиши је облик студенског представљања. Студентски парламент се организује ради остваривања права и заштите интереса студената. Избор чланова студентског парламента Факултета врши се сваке године у априлу, и то најкасније до 8. априла, тајним и непосредним гласањем. Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје једну годину. Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан Факултета, најкасније до 01. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се статутом Студентског парламента Факултета.

Студентски парламент Факултета:
1. бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента Факултета;
2. доноси Статут Студентског парламента;
3. оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента Факултета;
4. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Факултета;
5. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
6. организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
7. учествује у поступку самовредновања Факултета, у складу с општим актом који доноси Веће Факултета;
8. бира и разрешава представнике студената у органима и телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, у складу с општим актом установе, удружења, односно Универзитета и Факултета.

Ради унапређења студија и других пратећих садржаја за студенте, пожељно је да што више студената учествује у различитим студенским активностима, као и на изборима за Студенски парламент.

 

Документи

Статут факултета (Студентски парламент - члан 55. и 56.)
Одлука о броју чланова Студентског парламента
Пословник о раду
Чланови Дисциплинске комисије


Чланови Студентског парламента 2018/2019 

I година

1. Стефан Станојевић
2. Саша Чолић

II година

1. Ђорђе Петровић,
2. Јована Луковић,заменик председника  Студентског парламента
3. Снежана Ђорђевић

III ГОДИНА

1. Марко Степановић
2. Александра Гавриловић
3. Павле Тутавац,председник Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

IV ГОДИНА

1.Марија Јовановић,секретар
2.Милан Манић
3-Миљана Бјелица

Мастер студије

1.Милена Никодијевић
2.Филип Вучковић

Докторске студије

 1.Наталија Ђорђевић
2.милица Златковић
3-Јована Степановић

Контакт

Булевар Ослобођења 124
16000 Лесковац
Телефон: +381 (16) 247-203
факс: +381 (16) 242-859
емаил: tehfak@ni.ac.rs8
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРОМО СПОТ

tflpromospot50
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Студентски радови 2020

rsz izlozba studentskih radova 2020 slika 
22
ЛАБОРАТОРИЈЕ