Drugi-rok

У оквиру овог студијског модула, студенти стичу неопходне вештине и знања из области синтезе…

МОДУЛИ