1A

У оквиру овог студијског модула, студенти стичу неопходне вештине и знања из области синтезе, пречишћавања и карактеризације биолошки активна једињења, као и за формулацију, производњу, и проучавање стабилности и ефикасности фармацеутских и козметичких производа

МОДУЛИ