1A

Студијски модул индустријски дизајн текстила и одеће омогућава стицање знања из технологије израде техкстила и одеће, а истовремено и стицање вештина њиховог ликовног креирања.

МОДУЛИ