Drugi-rok

Студијски модул информациони системи у технолошким процесима пружа студентима могућност да се упознају са различитим информационим и комуникационим технологијама и софтверским алатима који су неопходни за развој и примену софтвера као и 

МОДУЛИ